DE OVEREENKOMST VOOR GEBRUIK

Dit is de overeenkomst voor gebruik (“Overeenkomst voor gebruik”) van SloQ nl. (hierna te noemen “SloQ”, “wij,” “ons” of “onze”). SloQ is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70405905. Met het gebruiken of bezoeken van de (mobiele) applicaties, websites of andere diensten van SloQ (hierna gezamenlijk te noemen de “Dienst”) stem je in dat je gebonden bent aan deze overeenkomst voor gebruik. De Dienst is in eigendom en in beheer van SloQ. De overeenkomst voor gebruik heeft betrekking op jouw rechten en plichten. Indien je niet gebonden wilt zijn aan deze overeenkomst, gebruik of bezoek je de Dienst niet.

Ben je een ondernemer klik dan hier.

CONSUMENT

Via SloQ kun je bij horecagelegenheden een deal krijgen. SloQ heeft dat geregeld bij horecaondernemingen. Hieronder wordt uitgelegd hoe dat allemaal werkt. De techniek zorgt ervoor dat alles snel en efficiënt kan werken, zodat je direct en zonder rompslomp kunt genieten. SloQ wil ervoor zorgen dat je gezellig kunt uit gaan, elkaar ontmoeten en dat met een mooie deal bij horeca in de buurt.

 

 1. Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om de Dienst te gebruiken
 2. Je moet op de app inloggen om gebruik van deals te kunnen maken. Dat kan met je Facebookaccount of door een account op de SloQ app aan te maken.
 3. Via SloQ kun je bij horecaondernemingen een deal krijgen. SloQ heeft met veel horecaondernemers hierover afspraken. Alleen bij die bedrijven geldt de kortingsregeling die via SloQ is te krijgen
 4. Jij activeert de deal voor jezelf, maar als je uit bent met meer mensen dan kunnen die ook, na jouw activering, gebruik maken van de deal. Een activering door jou is dan voldoende. Horecaondernemers kunnen aangeven dat per bestelling het aantal drankjes hetzelfde aantal als het aanwezige gezelschap moet zijn. Meerdere keren bestellen binnen de looptijd is uiteraard mogelijk.
 5. Op de SloQ app zie je bij welke ondernemingen je via SloQ de deals kunt krijgen. Je kunt op de app een afstand instellen en dan zie je binnen die afstand de bedrijven waar je via SloQ de korting krijgt. Je kunt dan ook tegelijk de horecagelegenheden zien waar dat moment al een deal loopt. En de horecagelegenheden in de buurt (dus ook die niet bij SloQ zijn aangesloten).
 6. Je kunt op de SloQ app een deal activeren voor een periode van 60 minuten. Binnen die tijdsduur is de deal geldig.
 7. Je ziet op de SloQ app de deals die het bedrijf geeft op drinken en/of eten.
 8. Je moet de horecaondernemer laten zien dat je via SloQ komt. Na het activeren van de deal krijg je een groen scherm te zien met een teller. Voordat je je bestelling doet laat je dit scherm duidelijk aan de horecaondernemer zien. De deal is geldig zolang de teller van de geactiveerde deal loopt.
 9. Per maand kun je drie deals activeren. Iedere maand kun je opnieuw drie deals activeren.
 10. Met een premium account kun je onbeperkt deals activeren én zie je de ingeplande deals staan.
 11. Middels iDeal kun je de betaling voor het premium account doen.
 12. Horecaondernemers kunnen een ingeplande deal nog annuleren voordat de deal actief is.
 13. Als je, om wat voor reden dan ook, niet gebruik kunt maken van een door jou geactiveerde deals dan kun je dat aan SloQ  berichten op info@SloQ.nl.  SloQ  zal dan per melding bepalen wat de vervolgstappen zijn.
 14. Als SloQ met de deals stopt dan vervalt ook de reeds betaalde betaling voor het premium account. Als dat zou moeten dan bericht SloQ dat aan jou.
 15. Als anderen door jou ook registreren op SloQ dan krijg jij per aangebracht persoon 30 dagen premium cadeau. Bij ieder via jou nieuw geregistreerde persoon start de telling voor 30 dagen opnieuw. Dit doe je door de link die je bij instellingen kunt vinden door te sturen.
 16. De door jou opgegeven gegevens bewaart SloQ zodat wij je kunnen benaderen voor deals. Je geeft toestemming aan SloQ om die gegevens te bewaren en te gebruiken (ook voor social media, google etc.).  Wij gaan er zorgvuldig mee om. Om de gegevens te bewaren maken wij onder andere gebruik van Firebase Analytics, Stripe, Pcloud, Ideal en mailchimp. Als je wilt weten wat we precies aan gegevens van jou hebben opgeslagen dan kun je dat via info@SloQ.nl  vragen.
 17. Je moet uiteraard niet overmatig gaan drinken. SloQ wil dat je gezellig en voor een gunstige prijs bij horeca uit kunt gaan. Jij bent zelf verantwoordelijk voor je gedrag en je welgevoelen. SloQ is  daar niet verantwoordelijk voor.
 18. SloQ is dus niet aansprakelijk voor de dienstverlening, eventuele gevolgen van het gebruik van de SloQ app of je handelwijze in de horeca onderneming.
 19. In sommige gemeenten gelden bijzondere regels en de overheid bepaalt ook beleid over drankgebruik. Als die regels aanpassing van ons beleid/ onze diensten nodig maken dan kunnen wij dat doen en berichten wij dat aan jullie.
 20. Bijgevoegde algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing.

ONDERNEMER

Het bedrijf kent de info van SloQ op media en de afspraken (zie bovenstaande tekst) van SloQ met consumenten. Het bedrijf doet mee en zal als horeca bedrijf de deal geven als de consument via SloQ gebruik mag maken van de deal.

De volgende afspraken gelden tevens.

 1. Het bedrijf moet op de app inloggen om deals te kunnen plaatsen.
 2. Als je als bedrijf een account aan maakt zal SloQ dit account eerst verifiëren en koppelen aan de horecaonderneming zodat er deals kunnen worden aangemaakt
 3. Het bedrijf heeft de keuze uit 3 kortingspercentages en diverse categorieën. De korting en tijdsduur meldt SloQ aan de consumenten. Iedere geplaatste actie is 60, 120 of 180 minuten (afhankelijk van keuze van bedrijf) zichtbaar op de app.
 4. Het bedrijf geeft de korting/deal rechtstreeks aan de consument en hoeft aan SloQ geen vergoeding te betalen.
 5. Wanneer het bedrijf een Cadeaudeal plaatst dan zal het bedrijf geen alcoholische producten als cadeau aanbieden.
 6. Als SloQ via de app de deals vermeldt is het bedrijf verplicht om tijdens de looptijd van de deal de korting te verstrekken en alleen maar aan de SloQ gebruiker (en diens gezelschap) die deze heeft geactiveerd.
 7. De looptijd begint met activering door de consument bij SloQ. De looptijd per geactiveerde deal is 60 minuten.
 8. Het bedrijf kan na het zichtbaar maken door SloQ van de deal, deze deal niet meer annuleren.
 9. Als het bedrijf reden heeft om de deal niet te verstrekken kunt u dat aan SloQ doorgeven via info@SloQ.nl.
 10. Voor het bedrijf is de door de consument geactiveerde deal te herkennen aan een groen scherm op zijn mobiele telefoon én een teller die de actieve looptijd laat zien. De consument dient dit aan het bedrijf te tonen alvorens de consument een bestelling doet. Zonder dat de consument dat op verzoek toont hoeft het bedrijf de deal niet te geven.
 11. Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de leeftijdscontrole van de consumenten en moet voldoen aan geldende overheidsregels. SloQ geeft geen garantie dat een consument die via SloQ koopt ouder is dan 18 jaar. Ook niet dat gebruik van de korting op de manier die SloQ aanbiedt voldoet aan eventuele (regionale) overheidsregels.
 12. SloQ is niet aansprakelijk voor het gedrag van de consument in of om het bedrijf.
 13. SloQ bewaart gegevens van consumenten en over uw bedrijf. Dat doet SloQ omdat die zo consumenten kunnen benaderen voor acties. Het bedrijf geeft SloQ toestemming die gegevens te bewaren en te gebruiken (ook voor social media, google etc.) SloQ gaat daar zorgvuldig mee om. Om de gegevens te bewaren maken wij onder andere gebruik van Firebase Analytics, Stripe, Pcloud, IDeal en Mailchimp.
 14. Bijgevoegde algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Registratie en accountbeveiliging

 1. Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via jouw account. Je gaat ermee akkoord dat je jouw account, gebruikersnaam of andere account-gerelateerde rechten niet zal verkopen, overdragen of uitlenen. Met uitzondering van personen of bedrijven die uitdrukkelijk geautoriseerd zijn om accounts aan te maken namens hun werknemers of cliënten, verbiedt SloQ het aanmaken van een account voor iemand anders dan jijzelf.
 2. Je verklaart dat alle informatie die je verstrekt of verstrekt heeft tijdens het aanmaken van een account juist, accuraat, volledig en actueel is en je gaat akkoord dat je jouw accountsgegevens dient bij te werken om de juistheid en accuraatheid te behouden.
 3. Je gaat akkoord dat je de inloggegevens van andere SloQ gebruikers niet zal gebruiken, verzamelen of achterhalen.
 4. Je zal niet proberen een andere gebruiker te beperken in het gebruik van de Dienst en je mag het schenden van deze Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van SloQ niet aanmoedigen of vergemakkelijken.
 5. Je bent verantwoordelijk voor het bewaren en het geheimhouden van jouw wachtwoord.
 6. Je zal via de Dienst niet op ongeoorloofde wijze een account aanmaken, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het gebruik van een apparaat, script, bot, spider, crawler of scraper.
 7. Je bent uitsluitend verantwoordelijk voor jouw gedrag en eventuele gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, beelden, foto’s, profielen, grafische kunst, werken waarop auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen (gezamenlijk “Gebruikers Inhoud”) die je verzendt, plaatst of weergeeft op of via de Dienst.
 8. Het schenden van deze Algemene Voorwaarden kan resulteren in beëindiging van jouw SloQ account. Je begrijpt en gaat akkoord dat SloQ geen verantwoordelijkheid kan en zal dragen voor Gebruikers Inhoud die via de Dienst is gepubliceerd, en dat je deze Dienst op eigen risico gebruikt. Als je in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden of een juridisch risico vormt voor SloQ, zijn wij gerechtigd om het verstrekken van de Dienst aan jou geheel of gedeeltelijk stop te zetten en jouw account op te heffen.

Veiligheid

 1. Je mag geen ongewenste e-mails, reacties of andere vormen van commerciële of intimiderende communicatie (spam) naar gebruikers van SloQ versturen.
 2. Je mag via de Dienst personen en entiteiten niet belasteren, stalken, pesten, misbruiken, bedreigen, imiteren, discrimineren, intimideren en u mag geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie plaatsen.
 3. Je mag via de Dienst geen gewelddadige, discriminerende, onrechtmatige, inbreukmakende, haatdragende, pornografische of ander seksueel getinte Gebruikers Inhoud plaatsen.
 4. Je mag de Dienst niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. Je gaat akkoord met alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving inzake het auteursrecht.
 5. Het is niet toegestaan om de Dienst of de servers en/of netwerken die zijn verbonden met de Dienst te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende code te verzenden. Je mag geen inhoud of code injecteren of anderszins aanpassingen doorvoeren in, of ingrijpen in de manier waarop, een SloQ pagina wordt weergegeven in de browser van een gebruiker of apparaat.
 6. Je mag de Dienst niet veranderen, wijzigen, aanpassen of een andere website veranderen, wijzigen of aanpassen om zo ten onrechte te impliceren dat deze wordt geassocieerd met de Dienst of SloQ.

Basisvoorwaarden

 1.  Wij behouden ons het recht voor om de Dienst of jouw toegang tot de Dienst om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en zonder aansprakelijkheid jegens u aan te passen of te beëindigen.
 2. Wij behouden ons het recht voor om het gebruiksrecht van een gebruikersnaam om welke reden dan ook, te laten vervallen.
 3. Bij beëindiging komen alle licenties en andere rechten die op grond van deze Algemene Voorwaarden aan jou zijn verleend, onmiddellijk te vervallen.
 4. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de Dienst te weigeren voor elke willekeurige persoon op elk gewenst moment en om welke reden dan ook.
 5. Wij zijn gerechtigd, maar hebben geen verplichting, om Gebruikers Inhoud die wij in strijd achten met onze Algemene Voorwaarden te verwijderen, wijzigen, blokkeren en/of te monitoren. SloQ behoudt zich het recht voor om elke Gebruikers Inhoud van de Dienst te verwijderen om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving. Verwijderde Gebruikers Inhoud van de Dienst kan worden opgeslagen door SloQ om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, maar deze kan mogelijk niet worden opgehaald zonder een geldig gerechtelijk bevel. SloQ raadt jou aan om zelf back-ups te maken van jouw Gebruikers Inhoud. SloQ is geen back-updienst en je stemt ermee in dat je niet uitsluitend vertrouwd op de Dienst voor doeleinden zoals back-up of opslagruimte. SloQ zal niet aansprakelijk zijn voor enige wijziging aan of opschorting of stopzetting van de Dienst, of het verlies van Gebruikers Inhoud. Je erkent dat de veiligheid van verbindingen via internet nooit volledig kan worden gegarandeerd en dat het verzenden van Gebruikers Inhoud of andere informatie daardoor mogelijk niet volledig beveiligd kan verlopen.
 6. Je gaat akkoord dat SloQ niet verantwoordelijk is voor Gebruikers Inhoud die op de Dienst wordt geplaatst en dat niet mag worden verondersteld dat SloQ dergelijke Gebruikers Inhoud goedkeurt of aanbeveelt. SloQ heeft geen enkele verplichting om Gebruikers Inhoud vooraf te controleren, monitoren, bewerken of te verwijderen. Als jouw Gebruikers Inhoud de Algemene Voorwaarden schendt, draag je daar de juridische verantwoordelijkheid over.
 7. Tenzij anders beschreven in het privacy beleid of deze Algemene Voorwaarden van SloQ, erken je en ga je akkoord dat Gebruikers Inhoud geen vertrouwelijke informatie is en vrij van eigendomsrechten is en dat wij niet aansprakelijk zijn voor het gebruik of enige openbaarmaking van Gebruikers Inhoud. Je erkent en je gaat akkoord dat jouw relatie met SloQ niet vertrouwelijk, fiduciair of een andere vorm van een speciale relatie is, en dat jouw beslissing om Gebruikers Inhoud te verstrekken met betrekking tot de Dienst hetzelfde is als openbaarmaking van deze Gebruikers Inhoud aan het publiek. Geen enkele Gebruikers Inhoud zal onderhevig zijn aan een geheimhoudingsverplichting aan de zijde van SloQ en SloQ zal niet aansprakelijk zijn voor enig gebruik of enige openbaarmaking van Gebruikers Inhoud verstrekt door jou.
 8. Je gaat akkoord dat jij verantwoordelijk bent voor alle datakosten die je maakt door het gebruik van de Dienst.
 9. Wij verbieden ‘crawling’, ‘scraping’, ‘caching’ of op een andere wijze toegang verkrijgen tot de Dienst via geautomatiseerde middelen (behalve als gevolg van de standaard zoekmachine protocollen of technologieën gebruikt door een zoekmachine met uitdrukkelijke toestemming van SloQ).

Intellectuele eigendomsrechten

 1. SloQ verleent aan jou hierbij een niet-overdraagbare licentie om de Dienst te gebruiken.
 2. Het is niet toegestaan de broncode van de Dienst te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer we je uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven. Elke poging om dit te doen, is een schending van de rechten van SloQ.
 3. SloQ claimt geen bezit van Gebruikers Inhoud die je plaatst op of via de Dienst. In plaats daarvan, verleen je hierbij SloQ een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde licentie voor de Gebruikers Inhoud die je op of via de Dienst plaatst, in overeenstemming met het privacy beleid van SloQ.
 4. Je verklaart en garandeert dat: (i) u de Gebruikers Inhoud bezit die geplaatst zijn door jou op of via de Dienst of anderszins de rechten en licenties bezit die uiteengezet zijn in deze Algemene Voorwaarden; (ii) het plaatsen en gebruiken van jouw Gebruikers Inhoud op of via de Dienst niet in strijd is of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, inclusief privacy rechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten; (iii) je alle royalty’s, vergoedingen en alle andere gelden betaalt die je verschuldigd bent op grond van de Gebruikers Inhoud die je op of via de Dienst plaatst; en (iv) je het recht en de bevoegdheid hebt om deze Algemene Voorwaarden aan te gaan.
 5. De Dienst bevat inhoud die in eigendom of in licentie is bij SloQ (“SloQ Inhoud“). SloQ Inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkenrechten. SloQ heeft en behoudt alle rechten ten aanzien van de SloQ Inhoud. Het is niet toegestaan om enige kennisgeving inzake auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de SloQ Inhoud te verwijderen, aan te passen of te verhullen. Evenmin is het toegestaan om SloQ Inhoud te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te publiceren, te verspreiden, over te brengen, uit te zenden, te verkopen, in licentie te verlenen of op enigerlei andere wijze te exploiteren, noch er afgeleide werken van te maken.
 6. De SloQ naam en logo zijn handelsmerken van SloQ, en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SloQ. Daarnaast mogen alle koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts servicemerken, handelsmerken en/of beeldmerken van SloQ zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SloQ, niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt.

Derden

 1. De Dienst of communicatie die je ontvangt van de Dienst, kunnen links naar (mobiele) applicaties, websites of functies van derden bevatten. De Dienst kan ook de inhoud van derden bevatten die wij niet goedkeuren of aanbevelen. SloQ controleert geen webdiensten of andere inhoud van deze derden. Je erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat SloQ op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke diensten of functies van derden. Wij raden je aan de voorwaarden en het privacy beleid van deze derden te lezen.
 2. Je kunt geheel naar eigen inzicht en risico gebruik maken van toepassingen die de Dienst of jouw profiel op de Dienst verbinden met diensten van derden (”Applicaties”), waarna dergelijke Applicaties interactie kunnen hebben met, verbinding kunnen maken met of informatie kunnen verzamelen van en/of uitwisselen met uw profiel op de Dienst. Met het gebruik van zulke Applicaties, erken je en ga je akkoord met het volgende: (i) als je een Applicatie gebruikt om jouw informatie te delen, stem je ermee in dat informatie over jouw profiel op de Dienst wordt gedeeld; (ii) het gebruik van een Applicatie kan leiden tot persoonlijk identificeerbare informatie die openbaar gemaakt kan worden, zelfs als SloQ deze informatie niet zelf heeft voorzien; en (iii) het gebruik van een Applicatie is naar eigen keuze en risico, en je vrijwaart de SloQ Partijen (zoals hieronder gedefinieerd) voor de activiteiten die verwant zijn aan de Applicaties.

Afwijzing van garanties

 1. De Dienst, inclusief SloQ Inhoud, wordt geleverd op een “zoals deze is”, “zoals deze beschikbaar is” en “met alle aanwezige gebreken” basis. Voor zover toegestaan door de wet, geeft noch SloQ noch haar bestuurders, werknemers, managers, officers, partners, filialen of agenten (gezamenlijk de “SloQ Partijen”) enige garantie of goedkeuring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot: (a) de Dienst; (b) de SloQ Inhoud; (c) Gebruikers Inhoud; of (d) de veiligheid in verband met de overdracht van informatie naar SloQ of via de Dienst. Bovendien wijzen de SloQ Partijen hierbij alle expliciete en impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreukmakendheid, eigendom, maatwerk, handel, rustig genot, systeemintegratie en afwezigheid van computervirussen.
 2. De SloQ Partijen garanderen niet dat de Dienst foutloos of ononderbroken zal functioneren, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat de Dienst of de server die de Dienst beschikbaar stelt, vrij is van schadelijke componenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen. De SloQ Partijen verklaren en garanderen niet dat de informatie (waaronder instructies) op de Dienst nauwkeurig, volledig of nuttig is.
 3. Je erkent dat jouw gebruik van de Dienst geheel op eigen risico is. De SloQ Partijen garanderen niet dat jouw gebruik van de Dienst bij wet is toegestaan in een bepaald jurisdictie en wijzen dergelijke garanties dan ook expliciet af. In sommige jurisdicties is het uitsluiten van impliciete of andere garanties beperkt of niet toegestaan: dat betekent dat de bovenstaande afwijzing in jouw jurisdictie mogelijk niet op jou en de Algemene Voorwaarden van toepassing is.
 4. Hoewel het de intentie is van SloQ dat de Dienst zoveel mogelijk beschikbaar moet zijn, kunnen er momenten zijn dat de Dienst kan worden onderbroken door onderhoudswerkzaamheden of upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur.
 5. Door de Dienst te gebruiken, verklaar en garandeer je dat jouw activiteiten bij wet zijn toegestaan in elke jurisdictie waar je de Dienst gebruikt.
 6. De SloQ Partijen hebben de gepubliceerde inhoud niet goedgekeurd en wijzen alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens natuurlijke personen of rechtspersonen af voor verlies, schade (ongeacht of dit werkelijke schade, gevolgschade, privaatrechtelijke boetes of andere schade betreft), letsel, vorderingen, aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond voortvloeiend uit of verband houdend met enige inhoud.

Beperking van aansprakelijkheid

 1. Voor zover niet verboden door de wet, in geen geval zal de SloQ Partijen aansprakelijk zijn voor verlies of schade van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, voor directe, indirecte, economische, voorbeeldige, special, straffende, incidentele, gevolgschade of schade die direct of indirecte te maken hebben met):
 2. de Dienst;
 3. de SloQ Inhoud;
 4. Gebruikers Inhoud;
 5. Jouw gebruik van, het onvermogen om te gebruiken, of de prestaties van de Dienst;
 6. alle genomen maatregelen in verband met een onderzoek door SloQ Partijen of overheidsinstellingen met betrekking tot uw gebruik of gebruik van derden, van de Dienst.
 7. alle genomen maatregelen in verband met auteursrecht of andere eigenaren van intellectueel eigendom;
 8. eventuele fouten of omissies in de werking van de Dienst;
 9. enige schade aan een de computer, mobiele apparaat of andere apparatuur van een gebruiker, waaronder schade als gevolg van een beveiligingsbreuk of van virussen, programmeerfouten, sabotage, fraude, fouten, nalatigheden, onderbrekingen, defecten, vertraging in de exploitatie of transmissie, computer- of netwerkuitval of enige andere (technische) storing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade door winstderving, verlies van goodwill, gegevensverlies, werkonderbrekingen, onnauwkeurigheid van resultaten of computerstoringen, zelfs als deze te voorzien was/waren of zelfs als de SloQ Partijen in kennis zijn gesteld of hadden moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke schade, ongeacht of deze voortvloeit uit een overeenkomst, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of onrechtmatige daad (al dan niet geheel of gedeeltelijk als gevolg van nalatigheid, overmacht, een telecommunicatiestoring of ontvreemding of vernietiging van de Dienst).
 10. In geen geval zal de SloQ Partijen aansprakelijk zijn voor jouw of iemand anders zijn verlies, schade of letsel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de dood of persoonlijk letsel. In sommige jurisdicties is uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, dus mogelijk geldt de bovenstaande beperking of uitsluiting niet voor jou. In geen geval zal de SloQ Partijen totale aansprakelijkheid jegens jou voor alle schade, verliezen of oorzaken hoger dan het bedrag van €0 liggen.
 11. Je gaat ermee akkoord dat in het geval jij enige schade of verlies lijdt of enig letsel oploopt als gevolg van het handelen of nalaten van SloQ, de eventuele schade niet onherstelbaar is en niet voldoende is om jou recht te geven om een gerechtelijk verbod te eisen op de exploitatie van een website, service eigendom, product of andere inhoud die eigendom is of onder zeggenschap staat van de SloQ Partijen en dat je niet het recht hebt om de ontwikkeling, productie, distributie, reclame, weergave of exploitatie van een website eigendom product, Dienst of enige andere inhoud die eigendom is van of onder zeggenschap staat van de SloQ Partijen te verbieden of tegen te houden.
 12. SloQ is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derden en jij vrijwaart ons, onze bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten voor alle vorderingen en schade die op enigerlei voortvloeien uit een vordering tegen dergelijke derden.
 13. Je gaat ermee akkoord dat elke claim die je hebt en die voortvloeit uit de relatie met SloQ, binnen een jaar nadat de claim is ontstaan, moet worden ingediend. Anders is jouw claim verjaard.

Vrijwaring

Je gaat akkoord (op verzoek van SloQ) om de SloQ Partijen te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, onkosten inclusief de vergoedingen voor advocaten die voortvloeien uit of in een van de volgende (onder meer als gevolg van jouw directe activiteiten op of via de Dienst of die namens jou):

 1. Jouw Inhoud of jouw toegang tot het gebruik van de Dienst;
 2. Jouw schending of vermeende schending van deze Algemene Voorwaarden;
 3. Jouw schending van enig recht van derden, inclusief enig recht van intellectueel eigendom, publiciteit, vertrouwelijkheid, eigendom of privacy recht;
 4. Jouw schending van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen, of voorschriften van een overheids- en semi-overheidsinstanties waaronder alle regelgevende, administratieve en wetgevende instanties; of
 5. Een onjuiste voorstelling door jou.

Je zult volledig meewerken in de verdediging van een claim zoals SloQ van jou vereist. In geval van enige kwestie waarin schadeloosstelling van jou wordt gevraagd, behoudt SloQ zich het recht van exclusieve verdediging van en controle over de zaak voor, en zal je in geen geval een vordering afwikkelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SloQ.

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijf je gebonden aan de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. SloQ zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze Algemene Voorwaarden.

Geen rechtsverwerking

Afstand van recht door jou of SloQ kan slechts geschieden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving. Indien jij of SloQ haar rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat recht, of van enig ander recht uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden.

Gebiedsgebonden beperkingen

 1. De informatie die binnen de Dienst wordt verschaft, is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen in jurisdicties of landen waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving of waar het een vereiste is dat SloQ zich in het betreffende jurisdictie of land registreert. Wij behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de Dienst of enig onderdeel van de Dienst te allen tijde en naar eigen goeddunken te beperken tot personen, geografische gebieden of jurisdicties, alsmede het aanbod van enig programma of product dat dan wel enige inhoud, Dienst of functie die SloQ biedt, te beperken.
 2. Het is verboden om software van de Dienst te downloaden, exporteren of her-exporteren: (a) naar (of naar een staatsburger of inwoner van) een land waartegen de Europese Unie of de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld of (b) naar personen op de lijst van ‘Specially Designated Nationals’ van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de ‘Table of Deny Orders’ van het Amerikaanse ministerie van Handel of vergelijkbare lijst van de Europese Unie. Door software die is gerelateerd aan de Dienst te downloaden, verklaart en garandeer je dat jij geen staatsburger of inwoner bent van een dergelijk land en niet voorkomt op een dergelijke lijst.

Wijzigingen

Wij hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en bij te werken (“Bijgewerkte Voorwaarden”).

 1. Tenzij wij om juridische of administratieve redenen wijzigingen doorvoeren, zullen wij een redelijke termijn in acht nemen om in kennis te stellen voordat de Bijgewerkte Voorwaarden van kracht worden. Je gaat ermee akkoord dat wij jou in kennis stellen van de Bijgewerkte Voorwaarden door ze via de Dienst te publiceren en dat jij na de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden door de Dienst te gebruiken (of door een redelijkerwijs door ons te bepalen handeling te verrichten) je jouw akkoord verklaart met de Bijgewerkte Voorwaarden. Je dient deze Algemene Voorwaarden en eventuele Bijgewerkte Voorwaarden derhalve door te lezen voordat je de Dienst gebruikt.
 2. De Bijgewerkte Voorwaarden treden in werking vanaf het moment van publicatie of vanaf een latere datum die kan worden aangegeven in de Bijgewerkte Voorwaarden. Deze voorwaarden zullen vanaf dat moment van toepassing zijn op jouw gebruik van de Dienst. Deze Algemene Voorwaarden gelden tevens voor alle geschillen die ontstaan voorafgaand aan de ingangsdatum van de Bijgewerkte voorwaarden.
 3. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op upgrades en updates van de Dienst welke de Dienst vervangen en/of aanvullen, tenzij deze upgrade of update gepaard gaat met Bijgewerkte Voorwaarden. In dat geval zijn de Bijgewerkte Voorwaarden van toepassing.
 4. Door het gebruik van de Dienst ga je ermee akkoord dat de Dienst zo nu en dan upgrades en updates ondergaat, zodat SloQ de Dienst kan verbeteren, uitbreiden en verder ontwikkelen.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze Algemene Voorwaarden en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen jou en SloQ, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Oost-Brabant.
 3. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Contact

Wanneer je vragen hebt over deze Algemene Voorwaarden, kun je contact opnemen met SloQ door een e-mail te sturen naar info@SloQ.nl.